MİSYONUMUZ

 

    Çocuk eğitimde en önemli nokta özgüven ve yaratıcılığın desteklenmesidir.

    Işık Anaokulu’nda ,öğürenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil,araştırarak,sorgulayarak,yaparak-yaşayarak oyunla eğitim ile edinirler. Çocuklar, öz disiplini ve benlik saygısını gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, doğayı koruyan bireyler olmak üzere eğitim alırlar.


   Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, gelişime açık, öğrenmeyi öğrenmiş, iletişim becerileri gelişmiş,sorun çözme becerisine sahip,üretken,yaratıcı,özgüvenli,girişimci, etik değerleri özümsemiş, ulusal ve küresel değerlere sahip, sağlıklı, mutlu, ve başarılı bireyler yetiştirmektir.