VİZYONUMUZ

 

     Işık Anaokulu, çocukların gelişim düzeyleri,ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programıyla, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren , yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile bilinen ve tercih edilen bir kurumdur. Bu bağlamda hedefimiz;

 

* Çocuğun öğrenmede etkin,seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,

* Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,

* Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,

*Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren bir kurumdur.